Regie pakken over je leven!

levensgeluk

10 uitgangspunten voor het vergroten van je Levensgeluk

“De omstandigheden in ons leven bepalen niet ons geluk, maar vooral hoe jij naar jezelf & het leven kijkt en hoe je met de dingen omgaat” * 

* * Uiteraard zijn er een aantal heftige levensgebeurtenissen/omstandigheden uitgezonderd, die op een heel ander niveau iets van ons vragen.

Levensgeluk, ook wel ons persoonlijke geluk….. een thema waar we niet vaak echt bewust bij stilstaan. Misschien wel omdat we ons niet realiseren hoeveel invloed we er op kunnen uitoefenen en het daarnaast in ons dagelijkse leven (soms) lastig vinden er de tijd voor te nemen.

En dan rest natuurlijk ook nog de vraag: “Hoe doe je dat dan, dat geluk vergroten?”.

Vanuit levenservaring, ervaring als coach & trainer en uiteraard ondersteund door theorieën & bevindingen van anderen ben ik tot 10 uitgangspunten gekomen die mijn inziens belangrijk zijn als je meer Levens- en Persoonlijk geluk wilt ervaren.

Deze 10 uitgangspunten staan centraal binnen trajecten en cursussen bij Postivity. Als je hier namelijk aandacht aan besteed wordt je leven een stuk fijiner!

 

Hieronder lees je kort over het eerste uitgangspunt.

1. Pak regie over jouw leven

Regie pakken over je leven, of te wel een proactieve houding aannemen.

Zoals net benoemd, bepalen je levensomstandigheden niet zozeer jouw niveau van geluk*, maar vooral hoe je met de dingen omgaat, dat bepaald je stemming en vervolgens je gedrag. Trek jezelf dus uit dat moerassige gebied van miseré!

Je zou ook kunnen zeggen “Waar zit jij in jouw Levensbus?” Zit je achterin als passagier en laat jij je leiden met het gevoel dat je geen invloed op je leven hebt. Of zit jij achter het stuur en stuur jij de bus naar waar jij naar toe wilt?

Je kunt jouw regie vergoten door het ondernemen van actie, een proactieve houding aannemen en bij problemen niet naar anderen te wijzen of passief te zijn, maar zelf verandering aanbrengen en/of aan te geven wat je graag zou willen. Kijken dus naar mogelijkheden dus.

Vraag jezelf regelmatig af; “Wat kan ik nu doen om een fijne(re) dag of leven te hebben”. Kijk waar je invloed op hebt of hoe je je invloed in je leven kunt vergroten.

Loesje zou zeggen: ”Wacht niet op jezelf, knal eruit!”.     Slimme vrouw die Loesje.

Wil je hier meer over weten, tips hoe jouw regie te vergroten en er actief mee aan de slag? Of meer weten over de andere 9 uitgangspunten?

Dan is coachtraject, de NLP cursus of Jaargroep Levensgeluk misschien iets voor jou …